Privacy policy

1.1 PRIVACY POLICY
Wannalogo is vereerd met het door klanten in haar gestelde vertrouwen en respecteert de privacy van alle bezoekers/gebruikers van deze website en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dagelijkse dienstverlening zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming (zoals bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief). Wannalogo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en/of verkopen anders dan noodzakelijk ter uitoefening van onze dienstverlening. Dit laatste kan het geval zijn bij bijvoorbeeld het verwerken van betalingen of andere werkzaamheden ter ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken, maar bijvoorbeeld ook in het geval van serviceproviders bij technische problemen en/of wettelijke instanties bij eventuele fraude of andere uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

We dragen dus zorg voor de privacy van onze gebruikers & bezoekers. Echter kunnen wij niet uitsluiten dat, en kunnen wij derhalve niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het feit dat, derden op wat voor wijze dan ook onrechtmatig toegang krijgen tot persoonlijke informatie van onze servers/database.

Een deel van de site kan zonder registratie worden bezocht/bekeken. Echter sommige functionaliteiten, zoals deelnemen aan een wedstrijd, zelf een wedstrijd starten en/of deelnemen aan het forum, vereist een registratie als gebruiker van Wannalogo. In het geval van aanmelding als gebruiker wordt er om diverse gegevens gevraagd welke wij zullen gebruiken om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Bij aanmelding als gebruiker gaat men er mee akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen op onze servers en intern zullen worden gebruikt.

Voorbeelden van deze gegevens zijn: emailadres, NAW gegevens, bankgegevens, postings op wedstrijden & het forum, mails, nicknames. Maar ook log-informatie zoals bezoekersinfo en -frequentie, IP-adres etc. Voorbeelden van het gebruik van deze gegevens zijn: klantenservice(contacten), klantherkenning, nieuwsbrieven, uitbetalingen, communicatie tussen gebruikers, websiteverbeteringen, interne onderzoeken etc.

Ook maakt Wannalogo gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wannalogo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de Wannalogo site geen cookies ontvangt.

Zowel Wannalogo als onze gebruikers houden niet van Spam-mails. Mocht u ervaringen hebben met Spam van interne Wannalogo gebruikers of van bedrijven en/of personen buiten de Wannalogo community, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze klantenservice.

2.1 BEHEER
Deze Privacy Policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan aan de datum onderaan het document worden achterhaald wanneer dit voor het laatst is gebeurd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy Policy.

2.2 VRAGEN
In het geval van vragen, klachten en/of opmerkingen verzoeken wij u contact opnemen met onze klantenservice.